Thursday, June 30, 2011

dare to surf?


Photo from our latest surf trip.  Surfed here when it's high tide.!!

Just a teaser photo!!

Saturday, June 25, 2011

Ang mga surfers ay...
Marunong makuntento sa ganitong buhay.


Malambing sa kasintahan.

Pumapasok sa iskwela.


Malikhain at mapagmasid.
 Nagkakape tuwing umaga.


Palangiti.


Kahit papaano napapagod din. Inaatake ng kung ano-ano.


Nagrerelax din.

 Nagbabasa din katulad ninyo.

 Nagwawax ng sariling board.

 Naglalagay din ng proteksyon sa katawan.

 Marunong din sa teknolohiyang dala ng makabagong panahon.


Mabilis pagdating sa mga paparachi.

Kinakain kung ano man ang meron.

Minsan kailangan mapag-isa...

..pero kadalasan mas gusto na may kasama.

Nagtutulungan.


Nagmamahalan. 


 

Nakikipagkaibigan kahit sa mas matanda o mas bata.

Ganito din ba kayo?

Wednesday, June 8, 2011

DIY

What to do when you're on vacation?I love taking photos of anything that captures my attention. 
Here I framed one of my sunset shots taken from a recent surf trip up north!!

Not only is it cheap, but personalized too.
Just being creative!